عضلات

...دانلود...

تحقیق در مورد عضلات

دسته بندی: وورد

نوع فایل: .doc (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 7 صفحه

قسمتی از متن. doc:

ویژگیهای عضله

ثابت شده که قدرت نیم تندی بالای بدن یکی ازعوامل اصلی موفقیت درشنای سه رقمی است. همچنین مشخص شدکه کارائی یک شناگردرشنای 25 مترسریع تا 86 درصدبه توان اوبستگی دارد. ازاین روبین قدرت یک شناگروتوانایی گسترش توان اویک رابطه مثبت قوی وجودداردهرچندوقتی مسافت مسابقه زیادمیشودسهم قدرت درشناکاهش می یابددرشناهای 400، 200، 100 متر، سهم قدرت عضلانی به ترتیب تا 74، 72، 58 درصدکم می شودبااین حال تعجب نکنیدکه موفقترین شناگران رقابتی، قدرتمندترین آنها هستند.

توانایی تولید نیروی پیشینه عضلانی در جریان شنا، پیچیده است و به تعامل (تاثیر متقابل) هماهنگ عوامل متعدد فیزیولوژیکی بستگی دارد. درک این عوامل برای رسیدن پتانسیل شناگر به حد اعلای خود و طراحی برنامه های تمدینی لازم برای توسعه قدرت، ضروری است. غرض از بحثی که در پی می آید، توصیف جنبه های کاربردی فیزیولوژی عضله و تبیین اصول تمرینات است. بحث مفصلتر درباره ی مکانیزم های انقباض عضله در کتاب ویلمو وکاستیل (1988) مطرح شده است.

عضلات چگونه به کار انداخته می شوند

بیشتر از 215 جفت عضله در بدن وجود دارد که تا حد زیادی در اندازه شکل و نحوه استفاده متفاوتند حائز اهمیت است که بدانیم همه حرکت هماهنگ شده نیاز به کار بست نیروی تولیدی توسط عضلات دارد بنابراین عضلاتی که به عنوان تولید کنندگان اصلی حرکت به کار می آیند عضلات موافق و عضلاتی که در حال استراحتند و در مقابل حرکت یاد شده مقاومت می کنند. به عنوان عضلات مخالف شناخته شده اند تا شدن آرنج نیاز به کوتاه شدن عضله ی دو سرباز و استراحت عضله سه بازو دارد.

کار اصلی عضله کوتاه شدن است که به آن به یک عمل درونگر یا همگر کانستنتر یک اشاره می شود با وجود این اوقات بی شماری وجود دارد که عضلات احتمالاً بدون اینکه از طولشان کاسته شودعمل می کنند چنین نیرو گسترش یافته ای عمل ایزومتریک یا هم طول خوانده می شود.

انرژی برای شنا

شکست یا پیروزی در مسابقه شنا تا حد بسیار زیادی به توانایی تولید انرژی مورد نیاز برای به پیش بردن بدن در آب بستگی دارد مراد از انرژی در اینجا آن چیزی است که از مواد غذایی که بر هیدرات ها , چربیها و پروتئینها خورده شده به وجود می آید بدن این مواد را به توده های کوچکتر کم انرژی تجویز می کند که اینها برای فعالیت عضلانی کافی نیست در عوض سلول ها این منابع کم انرژی را به یک تحریک پر انرژی به نام آدنوذین تری فسفات (ATP) تبدیل می کنند این ترکیب انرژی فوری برای فعالیت عضلاتی را فراهم می سازد نحوه آزاد شدن انرژی از ATP بدین ترتیب است که وقتی فسفات سوم از ساختمان جدا می شود انرژی ذخیره شده در ملکول ATP آزاد می گردد.

نیازمندی های غذایی شناگر

هنگام شنای رقابتی کربوهیدرات سوخت اصلی مورد استفاده عضلات است این منبع انرژی به عنوان گلوکز خون و گلیکوژن عضله فراهم می آید هر چند عضلات می توانند چوبی را نیز به عنوان یک سوخت جایگزین مورد استفاده قرار دهند , ولی تولید انرژی از این منبع نمی تواند نیازمندیهای انرژی در جریان فعالیت خیلی شدید را تامین کند. نتیجه اینکه وقتی گلوکز خون کاهش می یابد یا گلیکوژن عضله تخلیه می گردد , شنا گر احساس خستگی می کند و قادربه تولید نیروی عضلانی مورد نیاز برای حفظ سرعت مطلوب شنا نیست. با وجود

...دانلود...
لینک کمکی