تحقیق کار آفرینی با عنوان طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پرورش گاو شیری با ظرفیت پنجاه راس

...دانلود...

تحقیق کار آفرینی با عنوان طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پرورش گاو شیری با ظرفیت پنجاه راس

تحقیق با فرمت ورد، تعداد صفحات 20

موضوع طرح: پرورش گاو شیری

ظرفیت: پنجاه راس

محل اجرای طرح: قابل اجرا درکلیه مناطق کشور

...دانلود...
لینک کمکی