تحقیق اکوتکنولوژی

...دانلود...

تحقیق درباره آشنایی با اکوتکنولوژی

فرمت فایل: word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 34 صفحه

فهرست:

فصل اول:

1-مقدمه

فصل دوم

2-1- سیستم وتیور

2-1-1- مقدمه ای برای سیستم ویتور

2-1-2-وتیور چیست ؟

2-1-3-اکوتکنولوژی سیستم وتپور و موارد مصرف آن

2-1-4-گزارشی از سومین کنفرانس بین المللی وتیور در چنین شامل استفاده های مختلف از سیستم وتیور در نقاط مختلف دنیا

2-2-انتقال ژنهای متحمل به شوری از گونه های درخت کرنا به محصولات زراعی

2-3-اصلاح زیستی، جداسازی نمک

2-4-کرمهایی برای کمپوست سازی (ورمی کمپوست)

2-4-1- مواد غذایی مورد استفاده کرمها

2-4-2- روشهای ورمی کمپوست سازی

2-4-3-مکمل ارگانیک

2-4-4-آزمایش شرکت خاک ارگون

2-4-5-مزایای ورمی کمپوست

2-4-6-فواید اقتصادی ورمی کمپوست

2-5-پروژه تولید وپرورش ارزن های ریز بادوره رشدی کوتاه

2-6-پروژه زراعت متراکم مخلوط

2-7-پروژه پرورش آبزیان

فصل اول

مقدمه

اکوتکنولوژی

مقدمه

توسعه وترویج علم وتکنولوژی که با انقلاب صنعتی در قرن 19 آغاز گردید. از طرفی نعمت های بزرگی را برای بشریت به ارمغان آورد مانند افزایش تولید غذا و بوجود آوردن محیط هایی زندگی دلپذیر و خوشایند در حالیکه آنها ازطرف دیگر موجب تخریب عوامل محیطی به وسیله مصرف سوخت های فسیلی و ذخایر طبیعی گردید. انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتکنولوژی می شود. اما دور نماهای بعدی مهم هستند اینکه چه نوع از تکنولوژی های جدیدی را برای موفقیت بیشریت نیازمندیم ؟ برای پاسخ به این سوال بایستی به نکات زیر توجه نمود.

1-اولین نکته مورد توجه این است که نسل های آینده را مقروض نسل حاضر نسازیم.

2-دومین نکته مورد توجه این است که اجازه ندهیم فعالیت های صنعتی کشورهای توسعه یافته باعث آسیب رساندن به محیط زیست کشورهای در حال توسعه گردد. یا فشارهای وارده بر محیط های شهری را بر مناطق دورافتاده تحمیل نکنیم.

3-سومین نکته مورد توجه همزیستی است. برای آسایش بشریت یک همزیستی متنوعی را با گونه های دیگر فراهم سازیم در حالیکه تعادل بین انسان ها و دیگر قسمت های اکوسیستم جهانی را حفظ میکنیم.

نکته دیگری که سوای از موضوع فشار روی محیط زیست جهانی بایستی به آن توجه کنیم فرسایش انرژی وذخایری است که می خواهیم در قرن 21 بهبود یابد.

اگر چه افزایش فشار روی محیط زیست جهانی وفرسایش انرژی و ذخایر به خودی خود مشکلاتی را ابعاد مختلف می باشند لیکن به شدت به هم وابسته اند. زیرا هر دوی آنها باعث شده اند که مصرف ذخایر وانرژی به شدت توسعه یابد.

1-1-مفهوم اکوتکنولوژی

اکوتکنولوژی یک مفهوم ابتکاری وجدیدی است که از به هم پیوستن E+CO+Technology بدست آمده و شامل زمینه های گوناگونی است. مفهوم اکوتکنولوژی می تواند از شکل زیر درک گردد.

...دانلود...
لینک کمکی