اخلاق کاربردی و حسنه

...دانلود...

اخلاق کاربردی و حسنه 105 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 105

اخلاق کاربردی و حسنه

مقدمه و تاریخچه

بی شک یکی از غنی ترین و پرمایه ترین مباحث و مصادیق علمی و فرهنگی در تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، تإلیفات و آثار اخلاقی و تربیتی بزرگان اندیشه و علم کشورمان است که از منابع فلسفی و حتی ادبی نشإت گرفته اند.

این آثار و نوشته ها در فرازهایی خاص از تاریخ اجتماعی و سیاسی کشور همواره تلاش داشته اند تا تعادلی در روح و حرکت پرفراز و نشیب جامعه و افراد آن فراهم سازند، تا بتوانند مانع و سدی در برابر نابسامانی ها و تشتت حاکم بر نفس افراد و ارزش های جامعه باشند.

به همین منظور کتب اخلاقی از بالاترین سهم و حساس ترین وظیفه، در این زمینه برخوردار بوده اند. این معنا در آثار ادبی این مرز و بوم نیز به وفور دیده می شود. ادبا در قالب نثر و نظم آثاری مثل گلستان، بوستان، مثنوی، دیوان حافظ و.. به رشته تحریر در آورده اند که بر همه آن ها یک سیاق فلسفی و اخلاقی حاکم می باشد، و به نوعی نمایان گر دیدگاه ها و راه بردهای اخلاقی و تربیتی، تاریخی و فلسفه اجتماعی زمان خود نیز می باشند.

کتاب ارزشمند معراج السعاده از جمله آثار و منابع اخلاقی تربیتی و هم چنین ادبی و فلسفی است که تحت تإثیر این طیف تاریخی و فلسفه اجتماعی و سیاسی و فراز و نشیب های حاکم بر آن، توسط عالم ربانی ملا احمد نراقی در اوایل قرن سیزدهم هجری به رشته تحریر درآمده است در این کتاب تلاش برای تعادل روح و فرهنگ خسته جامعه و نفس متزلزل انسان آن روز به چشم می خورد.

معراج السعاده یکی از آثار علامه ملا احمد نراقی می باشد به تعبیری در جهت تکمیل کتاب جامع السعادات تإلیف علامه ملا مهدی نراقی پدر بزرگوار ملا احمد، نگارش یافته است. [1] بعضی محققان آن را ترجمه کتاب جامع السعادات نیز می دانند. [2]

محتوای معراج السعاده

کتاب معراج السعاده از نظر محتوا و مطالب به پنج باب تقسیم می شود که هر باب دارای فصول، مقام، صفات و مقاصدی به شرح زیر است:

باب اول: در بیان مقدمات نافعه و مشتمل بر ده فصل است؛

باب دوم: در سبب بدی اخلاق و بیان قوای نفس و در آن هشت فصل است؛

باب سوم: در بیان محافظت اخلاق حسنه از انحراف و معالجات کلیه اخلاق رذیله و در آن سه فصل است؛

باب چهارم: در تفصیل اخلاق حسنه و ذمیمه و فواید و مفاسد آن ها و کیفیت کسب اخلاق حسنه و معالجه اخلاق رذیله و این باب مشتمل است بر پنج مقام، که،

مقام اول: در چهار فصل؛

مقام دوم: در دو مطلب و هر مطلب در فصولی و صفات متعدد؛

مقام سوم: نیز مشتمل بر بیست و یک صفت و فصول مربوط به آن هاست؛

مقام چهارم: در دو مطلب و نه صفت و فصول مربوط و در مقام پنجم سی و سه صفت و برای هر یک فصول متعددی می باشد؛

باب پنجم: نیز در بیان مراتب اطاعت و عبادت و کیفیت و آداب و شرایط آن و در آن هفت مقصد است، که بعضی از مقاصد به فصولی تقسیم شده است.

چاپ های معراج السعاده

از زمان نگارش معراج السعاده تا کنون، این کتاب چندین نوبت چاپ شده و در دسترس طالبان معرفت و اخلاق قرار گرفته است.

آن طور که مشخص است نسخ اولیه به صورت دست نویس و چاپ سنگی و بدون رعایت فهرست و شناسنامه کتاب در اختیار جویندگان معرفت بوده است. در زیر به نسخه هایی که در اختیار قرار گرفته است اشاره می شود:

یکی از نوبت های نشر کتاب در سال 1388 هجری قمری در تهران و توسط انتشارات اسلامیه در 299 صفحه و به صورت چاپ سنگی انتشار یافته است. از جمله چاپ های دیگر، چاپ در سال 1332 هجری شمسی توسط انتشارات محمد علی علمی می باشد که به صورت افست و به خط نستعلیق و در 594 صفحه منتشر شده است.

موسسه انتشارات رشیدی معراج السعاده را در دو نوبت چاپ کرده است که یکی از نوبت ها، بدون ذکر تاریخ انتشار و در نوبت دوم، سال 1361 تحت عنوان چاپ دوم به طبع رسانده است.

در تاریخ 1351 هجری شمسی، کتاب معراج السعاده توسط موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی در 462 صفحه به چاپ رسیده است که نسبتا از شناسنامه کتاب، فهرست مطالب، مقابله و تصحیح و یادداشت و کیفیت چاپ نسبتا مطلوبی برخوردار می باشد.

لازم به ذکر است که اکثر چاپ های اشاره شده از مطلوبیت نشر سال 1351 برخوردار نبوده اند. به نظر می رسد این اثر، اخیرا توسط انتشارات جاویدان با آخرین اصلاحات و کیفیت مطلوب تری تجدید چاپ گردیده است.

جایگاه تاریخی و فلسفی کتاب

انسان در طول تاریخ همواره دو دیدگاه شناختی و فلسفی را در نظر داشته است و به دو نیرو و صفت خیر و شر و یا نیکی و بدی اعتقاد داشته است. کنترل و هدایت و یا

...دانلود...
لینک کمکی