تحقیق آب و رشد گیاهان

...دانلود...

تحقیق درباره آب و رشد گیاهان

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

آب و رشد گیاهان:

من می خواهم، اهمیت آبدر گیاهان و نحوه رشد آنها را توضیح دهم. اول باید روی فیزیولوژی اصل گیاهان کار کنم، ما همه روی یک صفحه هستیم و شما می توانید نگاه من به گیاهان را درک کنید، مدل اصل من از گیاه، گیر افتادن برگ در کاه است که در مقابل کاه، ریشه قرار دارد. این مدل، اصلی است. برگ ها، ساقه و ریشه. تمام بافت گیاهان شامل سلول است که به صورت یک جعبه خیس کارت با یک بالن آب در داخل آن است. چون با لن سوراخ دار است. آب و سایر مولکولهای کوچک می توانند از آن رد شوند. به همین دلیل، جعبه خیس است. به علاوه، در غشاء پروتئینهای این هست که می تواند یون های نمکی را حرکت دهد و پتاسیم را وارد سلول کند. سایر پروتئین ها، قند را به داخل و خارج سلول می برند. این کار باعث می شود سلول شورتر و شیرین تر شده و آب وارد، شود آب از محلول با تجمع کمتر به محصول تجمع بالاتر برودتا رقیق شود. چون سلول می تواند نمک را در سلول حرکت دهد، آب به صورت نشست وارد سلول می شود و بین جریان ورودی و خروجی تعادل برقرار می شود.

گیاهان می توانند آنچه را لازم دارند از آب و هوا بگیرند و بعضی مواد غذایی را از طریق ریشه و خاک جذب کنند. گیاهان برای هدایت آب به هیدروژن و اکسیژن از نور خورشید استفاده می کنند و اکسیژن یک محصول مازاد به حساب می آید. گیاه برای تشکیل قند از دی اکسید کربن در هوا از هیدروژن استفاده می کند. هم گیاهان و هم انسان از اکسیژن هوا برای سوزاندن قند و کسب انرژی استفاده می کنند هدف اصلی برگ ها، گرفتن نور و ایجاد قند است. ساختار برگ را درنظر بگیرید. برگ صاف و عریض است ومی تواند نور زیادی بگیرد ولی محیط سطح وسیع برگ می گوید که از بین رفتن آب، یک مشکل است. برگ برای کاهش ضرر آب دارای کوتیکول واکسی و روغنی است. برگ ها آب را از ریشه می گیرند. هوا از طریق سوراخهای کوچک برگ به نام استومات وارد برگ می شود وقتی استومات ها باز می شوند، باعث ورود هوا گشته ولی از طریق تبخیر، آب را از دست می دهند. این یک نکته مهم است چون اگر این استومات ها برای حفظ آب بسته شوند، تولید فتوسنتز و قند متوقف می شود. فرق نمی کند که شما چه مقدار نور خورشید دارید، چون به خاطر خشکی، گیاه، از بین برود به همین دلیل، صحراها خشک هستند و این عامل مهم در متوقف کردن رشد گیاه است.

آب برای رشد، ضروری است. گیاه به هر صورت رشد میکند، تقسیم سلولی و توسعه سلولی تقسیم سلولی باعث ایجاد سلولهای بیشتر و توسعه سلولی باعث افزایش اندازه سلولی می شود. سلول (با کسب آب) رشد می کنند. یک سلول گیاهی را به عنوان یک جعبه خیس با یک بالن آب دردوران آن تصور می کند سلول، آب را می گیرد و به سمت جعبه هل می دهد و باعث تورم می شود. سلول هایی جوان، در همان لحظه، دیواره سلول را توسعه می دهند. بعد دیوان سلول آنقدر ضخیم می شود که سلول دیگر توسعه نمی یابد. و رشد متوقف می شود اگرآب در طی رشد کم شود، اندازه نهایی سلول کوچک می شود و برگ ها کمتر و کوچکتر و میوه ها کوچکتر و ساقه نازک تر و ریشه، کمتر می شود فشار خشکسالی منجر به گیاهان ضعیف تر و کوچک تر می شود.

اگر به برگ ها به عنوان یک ارگان نگاه کنیم، ریشه ها هم ارگان هستند که آب را جذب می کنند این عملکرد اصلی ریشه است. بیشتر آب در نوک ریشه مصرف می شود در نوک ریشه یک ناحیه تقسیم سلول فعال هست که سلول های جدید را تشکیل می دهد. (در زیر نوک، ناحیه ای به نام دراز شدن هست که در آن سلولهای جدید با افزایش طول، رشد می کنند این درازشدن، ریشه را به سمت خاک فشار می دهد. در این بافت های جوان، مانعی برای حرکت آب نیست و آب آزادانه به داخل و خارج ریشه میرود در پشت این ناحیه ناحیه تمایز است که سلولها در انواع سلول های متفاوتی رشد می کنند. در مرکز ریشه، بافت آوند چوبی است که آب را از ریشه به ساقه می برد. در اطراف آوند، لایه سلولهایی به نام اندودرمیس است. این سلول ها دارای موانع روغن ضخیم در بین خود هستند. این مانع، نوار کاسپارین نام دارد ومانع از بین رفتن آب می شود. آب برای ورود به گیاه باید وارد سلول های نوار کاسپارین شود تا به ریشه برسد. این مانع در حفظ آب در ریشه و اجتناب از ورود آسان به گیاه مقرر است. می توانید این را امتحان کنید وقتی گیاهان گلدانی، پژمرده می شود می توانید به آن آب بدهید. البته می توانید ساقه را قطع کنید و در ظرف آب بگذارید ساقه بریده شده سریعتر از گیاه پژمرده، به رشد طبیعی و سریعتر برسد چون مجبور نیست آب را از ریشه بیرون بکشد. با خشک شدن خاک، رشد ریشه کمتر می شود. ناحیه دراز شدن کوتاه می شود و نوار کاسپارین به نوک ریشه می رسد. و خود آب و مصرف آب توسط ریشه کاهش می یابد.

بسیاری از گیاهان، در ریشه، موهای ریشه ای دارند. این ارشیکهای ریزی هستند که سلول های ریشه می آیند و وارد خاک اطراف ریشه می شوند و محیط سطح ریشه را زیاد می کنند و جذب آب و مواد غذایی زیادی شده: در بیشتر سیستم های ریشه بیشتر ریشه در قسمت بالایی لایه خاک است. با خشک شدن خاک در طی فصل رشد، ریشه در خاک

...دانلود...
لینک کمکی