نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طارم

...دانلود...

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طارم،

شامل نقشه رستری DEM ارتفاع شهرستان طارم (واقع در استان زنجان).

توضیحات:

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0. 00083333333, 0. 00083333333


لایه مدل رقومی ارتفاعی طارم

نقشه رستری DEM طارم

نقشه DEM طارم

نقشه مدل رقومی ارتفاعی طارم

نقشه DEM شهرستان طارم

نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طارم

نقشه رستری ارتفاع شهرستان طارم

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی طارم


دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

...دانلود...
لینک کمکی