نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مانه و سملقان

...دانلود...

نقشه رستری ارتفاع شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0. 00083333333, 0. 00083333333


لایه مدل رقومی ارتفاعی

نقشه رستری DEM

نقشه DEM

نقشه مدل رقومی ارتفاعی

نقشه DEM شهرستان مانه و سملقان

نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مانه و سملقان

نقشه رستری ارتفاع شهرستان مانه و سملقان

استان خراسان شمالی


دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

...دانلود...
لینک کمکی