ترجمه داستان کوتاه تلقین محض

...دانلود...

ترجمه داستان1 صفحه ای mere suggestion

Fernando Sorrentino

Mere Suggestion

فرناندو سورنتینو

تلقین محض

So I fell victim to the power of suggestion and did not have the courage to enter the kitchen. This worried me, because lunch time was approaching and it would be indispensable for me to go into the kitchen. Then the doorbell rang.

‘Come in!’ I yelled without standing up. ‘It’s not locked.’

پس من قربانی نیروی تلقین شده بودم و جرأت وارد شدن به آشپزخانه را نداشتم . این مسئله مرا ناراحت کرد چون وقت ناهار نزدیک بود و من باید به آشپزخانه می رفتم . سپس زنگ در به صدا درآمد . بدون اینکه بلند شوم گفتم ‘ بیا تو در قفل نیست ‘


ترجمه داستان کوتاه تلقین محض

ترجمه داستان کوتاه

ترجمه داستان انگلیسی

ترجمه داستان

داستان کوتاه

mere suggestion


دسته: زبان خارجه

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: 9 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1

...دانلود...
لینک کمکی