منابعی برای فلسفه

...دانلود...

منابعی برای فلسفه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

فهرست منابع

1- مکاتب فلسفی وآرای تربیتی – ترجمه وتألیف: دکتر سیاوش خلیلی.

2- جامعه وتعلیم وتربیت- نویسنده: دکتر علی شریعتمداری.

3- آشنایی با مکتب های فلسفی درتعلیم وتربیت – دکتر محمود محمود نژاد.

4- سایت اطلاع رسانی http: //pac. org. ir/fa

منابع:

منابع:

1. شریعتمداری، علی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و دوم، 1383.

2. شریعتمداری، علی، روان شناسی تربیتی، انتشارات امیر کبیر، چاپ سیزدهم، 1380.

3. شریعتمداری، علی، فلسفه _ مسائل فلسفی، مکتبهای فلسفی، مبانی علوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، 1376.

منابع و ماخذ

1 اخوان الصفا و خلان الوفا، الرسائل، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1405 ق.

2 اسمیت، فیلیپ، فلسفه آموزش و پرورش، مترجم: سعید بهشتی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1377.

3 امی، زهرا، فرامرز قراملکی، احد، مقایس ه دو سبک لیپمن و برنی فیر در فلسفه برای کودکان، اندیش ه نوین دینی، شمار ه 2، 1384.

3 بنیاد فلسفی ACER، رهیافتی به مفهوم واقعی فلسفه برای کودکان، امیر حسین اصغری، استرالیا: 1999 ,www. p 4 c. com

4 فرامرز قراملکی، احد، پرده پندار، تحلیلی از غفلت در پرتو خطب ه 174 نهج البلاغه، تهران، آفتاب توسعه، چاپ دوم، 1381.

5 فرامرز قراملکی، احد، روش شناسی مطالعات دینی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380

6 قائدی، یحیی، آموزش فلسفه به کودکان (بررسی مبانی نظری) ، تهران، نشر دواوین، 1383.

6 لیپمن، متیو، مصاحبه با مهرنیوز، 2003، WWW. Mehrnews. com

7 هینس، جوانا، بچه های فیلسوف، مترجم: رضا علی نوروزی. عبدالرسول جمشیدیان. مهرناز مهرابی کوشکی، تهران، انتشارات سماء قلم، 1384.

...دانلود...
لینک کمکی