بررسی هماهنگی فرایند انتقال فعالیت ها و زمان بندی تولید پروژه های نرم افزاری

...دانلود...

مقاله بررسی هماهنگی فرایند انتقال فعالیت ها و زمان بندی تولید پروژه های نرم افزاری

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 28 صفحه

چکیده مطالب.

ما در این مطالعه به بررسی مشکلات زمان بندی تولید و جا به جایی می پردازیم که در فعالیتی برای پردازش بیشتر به دستگاه ها برای دسته بندی انتقال می یابد. دستگاه های m برای انتقال یک فعالیت از یک منطقه به سمت این تجهیزات طبقه بندی کننده مورد استفاده قرار می گیرند. هر دستگاهی تنها می تواند یک فعالیت را به طور همزمان مدیریت کند. این دستگاه ها می توانند مجموعه ای از فعالیت ها را به طور همزمان پردازش کنند در صورتی که محدودیتی در ارتباط با اندازه این گروه ها وجود داشته باشد. هر مجموعه ای که پردازش می گردد شامل هزینه های مربوط به پردازش نیز می گردد. مسئله این است که به دنبال برنامه ریزی های مربوط به فرایند تولید و انتقالی باشیم که کل زمان فرایند تکمیل سازی و هزینه کلی مربوط به این فرایندها به صورتی بهینه گردد. در ارتباط با موارد خاص مربوط به این مسائل که فعالیت های کاری نسبت به این تجهیزات از پیش مشخص شده است , ما یک الگوریتم زمانی چندمرحله ای را ایجاد می کنیم. در ارتباط با مسائل کلی ما به اثبات این فرایند می پردازیم که آن فرایند به صورت NP بوده و یک الگوریتم زمانی چندمرحله ای ساختگی را ایجاد می کند. طرح های تقریبی زمانی چندمرحله ای در ارتباط با مسائل کلی با تغییر الگوهای برنامه نویسی دینامیک چندمرحله ای ساختگی ایجاد می گردد.

1- مقدمه.

هماهنگی مربوط به زمان بندی تولیدات و انتقال اخیرا توجه زیادی را از نقطه نظر منطق و تحقیقات مدیریتی صنعتی به سمت خود جلب کرده است. فعالیت های نیمه تمام از یک منطقه به سمت تاسیسات صنعتی برای پردازش بیشتر توسط انتقال دهنده ها در بسیاری از بخش های صنعتی انتقال یافته است. انگیزه دیگری نیز در بسیاری از صنایع ایجاد شده است که هماهنگی بین تولید و انتقال برای ذخیره انرژی و کاهش مصرف سوخت کمک کننده می باشد. این مورد در صنعت فلزات و آهن حقیقی می باشد. در فرایند تولید شمش , این فلز توسط بعضی از دستگاه ها به کوره های عمیق انتقال داده می شود. این کوره ها که برای گرما دادن به شمشها مورد استفاده قرار می گیرد منجر به تطبیق شمشها برای پردازش از نظر زمانی می گردد. هر یک از این دسته های شمش که در این کوره ها گرما داده می شوند نیاز به مصرف انرژی دارند. به دلیل نیاز به این درجه حرارت و مصرف بالای انرژی , برنامه ریزی هماهنگ مربوط به تولید و حمل و نقل در سیستم های مربوط به شمش باعث بهبود پردازش این موارد شده و باعث کاهش مصرف انرژی کلی می گردند.

در این مقاله , با مد نظر قرار دادن کاربردها در صنایع فلزات و آهن , ما به بررسی مسائل مربوط به برنامه ریزی تولید و تنتقال می پردرازیم. فعالیت هایی که در یک منطقه مستقر می باشند , برای پردازش بیشتر توسط تجهیراتی به این دستگاه ها وارد می گردند. هر یک از این دستگاه ها می تواند در هر زمان به انتقال یکی از این فعالیت ها پرداخته و دستگاه های دسته بندی کننده می توانند چندین فعالیت را در یک زمان اجرا کنند. هر یک از این فعالیت ها که بر روی این دستگاه ها می بایست پردازش گردند , نیازمند هزینه های پردازشی می باشند. مسئله این می باشد تا یک زمان بندی تولید و انتقال را مد نظر قرار دهیم به صورتی که هدف به حداقل رساندن کل زمان تکمیل و کل هزینه پردازش باشد.

این موارد باعث یکپارچه سازی زمان بندی تولید در ارتباط با پردازش فعالیت ها بر روی این دستگاه ها و هماهنگی مسائل زمان بندی تولید و انتقال می گردد.

ص 2

برنامه ریزی های ماشینی به عنوان یک موضوع مهم تحقیقی می باشد. بررسی های اخیر مربوط به این برنامه ریزی ها توسط پاتس و کوالیو و برزوکر و همراهانش مطرح شد. مشکلات مربو طبه زمان بندی این دوستگاه ها بر طبق به الگوی پردازشی زمانی به دو طبقه تقسیم می گردد. در دسته اول زمان پردازش این گروه بستگی به گروه های کاری دارد. در ارتباط با مشکل به حداقل رساندن زمان کلی فرایند تکمیل , پیچیدگی هالی مربوط به این مشکلات همچنان باز می باشد. اما چاندرو و همکارانش یک نمونه بهینه و یک الگوریتم گروهی و فرایندهای ذهنی کارآمدی را در ارتباط با دستگاه های خاص ایجاد کرده , هوچبام و لاندی یک الگوریتم دو تخمینی را که بعدها توسط کای و همکارانش توسعه یافت ایجاد کردند. در ارتباط با زمان بندی دستگاه های غیرمشخص برای کاهش زمان تکمیل در ارتباط با تاریخ کاهش فعالیت , لیو و چنگ یک طرح تقریبی چند فرمولی را در ارتباط با زمان لی تکمیل در مورد تاریخ انتشار فعالیت ارائه داده و همچنین و همچنین طرح تقریبی چند فرمولی را در ارتباط با زمان بندی و دستگاه ها برای کاهش ارزیابی های کلی با توجه به تاریخ انتشار فعالیت ارائه داده اند. در دسته دوم , زمان پردازش هر یک این دسته ها بدون توجه به گروه های فعال به گونه ای ثابت می باشد. احمدی و همکارانش به تعریف مشکلات مربوط به دستگاه ها با تجهیزات مشخص و تجهیزات دسته بندی پرداخته اند. سانگ و همکارانش و کیم به بررسی مشکلات مربوط به این دستگاه ها پرداخته اند. این مشکلات در ارتباط با بخش های تولید در ارتباط با تجهیزات دسته بندی به همراه فرایند پردازش بوده و هماهنگی بین انتقال و تولید را مد نظر قرار نمی دهند.

...دانلود...
لینک کمکی