تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سنتز نانو ذرات مولایت به روش سل

...دانلود...

در این مقاله کاربردی تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سنتز نانو ذرات مولایت به روش سل- ژل مورد بررسی قرار گرفته است در این مقاله تهیه ذرات نانوسایز مولایت، توسط فرآیند سل- ژل مورد بررسی قرار گرفته است. نیترات آلومینیوم و تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS) به عنوان پیش مواد تهیه پودر تک فاز مولایت استفاده شدند. نتایج آزمایشات XRD بر روی محصول نشان داد که تشکیل مولایت در نمونه فعال نشده در 1094 درجه سانتیگراد روی می دهد.


مولایت

فعال سازی مکانیکی

مورفولوژِی

تحقیق

پایان نامه

مقاله

پروژه

مواد

متالورژی


دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی

...دانلود...
لینک کمکی