تحقیق تزریق گاز به چاه های کم فشار برای افزایش بهره وری بازیابی نفت

...دانلود...

دانلود تحقیق با موضوع تزریق گاز به چاه های کم فشار برای افزایش بهره وری،

در قالب word و در 59 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

پروسس های بازیابی نفت (Oil Recovery Processes)

روش های ازدیاد برداشت نفت از مخازن

بازیابی ثانویه نفت (Second oil Recovery)

تجدید فشار

ابقاء فشار

رانش گاز

روش های ازدیاد برداشت نفت از مخازن (E. O. R)

تزریق امتزاجی گاز

پروسس های جابجایی امتزاجی

عوامل مؤثر در افزایش بهره وری

انواع روش های بهره وری جدید

فرآیند رانش با گاز قابل امتزاج (Miscible Process)

تئوری امتزاج

شرایط امتزاج

انتقال مواد در نمودار سه جزیی

انواع تزریق امتزاجی

تزریق در فشار بالا

تزریق امتزاجی با گاز غنی شده

امتزاج لخته ای

بازگردانی گاز میعانی

عوامل مؤثر در راندمان تزریق امتزاجی

شرایط لازم برای تزریق امتزاجی

نمودار بنهام (A. L. Benham)

روش های تعیین حداقل فشار امتزاج

برآورد تعیین ترکیب بهینه امتزاج (MMC)

آزمایش لوله قلمی

تعیین MMP با سایر روش های تجربی

روش اندازه گیری با دستگاه (Rising Bubbled Apparatus)

روش اندازه گیری چگالی گاز در تزریق (CO2)

تزریق گاز به صورت نا پیوسته (Batch)

هم بستگی و روابط ریاضی برای تعیین (MMP)

تعیین MMP شیوه رانش گاز تبخیر شونده

تعیین MMP برای شیوه رانش گاز چگالنده

تعیین MMP برای CO2

افزایش بازیافت نفت با تزریق هوای گرم

اهمیت درجه حرارت بالا

پروژه های توجیهی

اقتصاد مقیاس

تزریق آب

بررسی آثار تورمی تزریق گاز بر فشار اشباع (Pb)

هدف های آزمایش

شرح آزمایش ها

محاسبه حجم گاز تزریق شده در هر مرحله در شرایط استاندارد

نتیجه گیری

کاربرد روش میکروبی در ازدیاد برداشت مخازن نفتی

کاربرد روش میکروبی در ازیار برداشت مخازن نفتی

راه های ازدیاد برداشت مخازن از طریق میکروب ها

پیشرفت تحقیقات و کاهش هزینه ها


برداشت نفت

برداشت نفت از میادین مشترک

ضریب برداشت نفت

ازدیاد برداشت نفت

روشهای ازدیاد برداشت نفت

بازیابی نفت

بازیابی نفت خام

روش های بازیابی نفت

روشهای ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفت و گاز

مقاله ازدیاد برداشت نفت

تحقیق نفت

مقاله نفت


دسته بندی: مهندسی » مهندسی نفت و گاز

...دانلود...
لینک کمکی