کار اموزی ساختمان نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول

...دانلود...

کار اموزی ساختمان نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول 29 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

واحد گرگان

گزارش کارآموزی

رشته:

عمران

موضوع:

نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول

استاد راهنما:

آقای دکتر ساداتی

تهیه کننده:

محمود جرجانی

شماره دانشجویی:

8444416389

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

اجرای شبکه پی 5

بتن ریزی پی 16

اجرای سقف 18

اجرای پله 28

مقدمه

پیشرفت سریع جوامع ونیازهای روز افزون آنها به انجام طرح های مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب مینماید تا با یک برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و نیز استفاده بهینه از ابزار و امکانات موجود در جامعه، گامی بلند در جهت ترقی و تعالی جامعه برداشته شود.

فعالیت یک مهندس عمران در هر یک ازاین قسمت ها علاوه بر تسلط در زمینه تئوری، نیازمند تجربیات عینی و عملی است. یکی از فرصت هایی که می تواند در انتقال این تجربیات به شخص مفید باشد، واحد کارآموزی است. اگرچه که آشنایی و شناخت تمامی مسایل و نکات عملی مستلزم سال ها تلاش و حضور در پروژه های مختلف عمرانی است، لیکن فرصت کوتاه کارآموزی هم می تواند شخص را در رسیدن به این هدف یاری کند.

شروع کارآموزی مقارن پایان دیوارچینی پی و پایان آن هم زمان با اجرای ستون طبقه دوم بوده است. نوع پی ساختمان نواری دو طرفه (شبکه ای) و سیستم سقف آن تیرچه بلوک است.

گزارش کارآموزی پیش رو اگرچه حاوی تمامی نکات اجرایی انجام شده نیست، لیکن مهمترین نکات را در بر دارد. همچنین قسمت هایی از نقشه های معماری و سازه ای که در طول دوره مورد استفاده قرار گرفته است در پیوست آمده است.

اجرای شبکه پی

قبل از انجام هر کار، سرپرست کارگاه باید ملزومات اجرای پی را فراهم کند و خواسته خود را به طور کامل برای دست اندر کاران از جمله کارفرما، مجری پی و کارگرها توضیح دهد. برخی از مصالح و و سایل مورد احتیاج به شرح زیر است:

1- میلگرد: میلگردهای پی به دو قسمت طولی (کمرکش) و عرضی (چنگال) تقسیم می شوند. قبل از سفارش میلگردها باید تعداد دقیق میلگردهای مورد نیاز را با توجه به نقشه محاسبه کرد. برای محاسبه میلگردهای طولی، ابتدا طول هر نوار را در تعداد میلگردهای طولی ضرب می کنیم و سپس با توجه به شماره میلگرد، نتایج را دسته بندی و جمع می کنیم. اگر حاصل را تقسیم بر 12 کنیم (طول یک شاخه میلگرد 12 متر است) تعداد میلگردها برای آن شماره خاص بدست می آید.

12/ [تعداد میلگرد طولی* (طول نوار پی+ 0.2)] = تعداد میلگردهای طولی برای هر نوار

برای در نظر گرفتن طول خم در ابتدا و انتهای هر نوار باید مقدار 0.2 به طول هر نوار اضافه شود. اگر طول نوار یک پی بیشتر از 12 متر باشد برای پیوستگی میلگردها در محل انقطاع، بایستی از اور لپ ( (overlap استفاده شود. طول اورلپ مطابق آیین نامه بایستی بین 40 تا 50 برابر قطر میلگرد مورد استفاده باشد. برای احتساب طول اورلپ در محاسبه میلگردها باید مقدار آن را به طول هر نوار اضافه کرد.

نمونه ای از اورلپ در محل قطع میلگردها

در محاسبه میلگردهای عرضی باید ابتدا عرض نوارها را با 0.2 جمع کنیم وسپس در تعداد میلگردهای عرضی هر نواربا توجه به شماره میلگردها ضرب کنیم. آنگا هحاصل را بر 12 تقسیم کنیم تا تعداد شاخه مورد نیاز بدست آید.

12/ [تعداد میلگردهای عرضی * (عرض نوار پی+ 0.2)] = تعداد میلگردهای عرضی برای هر نوار

...دانلود...
لینک کمکی