مهندسی و علم مواد

...دانلود...

مهندسی و علم مواد

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 18 صفحه می باشد.

در دو دهه گذشته، جهان شاهد پیدایش تقریباً همزمان سه فنآوری عمده بوده است. این سه فنآوری از جهت تقسیم بین المللی کار، سرمایه گذاری خارجی، امکانات تحقیق و توسعه، اتحاد راهبردی بین شرکتها، الگوهای داد و ستد منطقه ای و فرامنطقه ای و اشغال پیامدهای گسترده ای دارند. در حال حاضر درباره فنآوری اطلاعات و فنآوری زیستی بسیار گفت و گو می شود، اما انقلابی که به طور همزمان در رشته مواد صورت گرفته، کمتر شناخته شده است. با ورود به قرن بیست و یکم، مواد جدید و پیشرفته خواه ناخواه به عناصر قطعی و تعیین کننده ای در رقابت بین شرکتها و صنایع کشورها در بازار جهانی تبدیل شده اند. از این مواد، اکنون برای حل مسائل حاد در زمینه های انرژی، حمل و نقل، محیط زیست و پزشکی کمک گرفته می شود. اکنون تقریباً همگان پذیرفته اند که ادامه توسعه صنایع پیشرو، نظیر کامپیوتر و ارتباطات، هوا- فضا، حمل و نقل زمینی، تحقیقات در ژرفای اقانوسها، بسته بندی و ساختمان تقریباً به طور کامل در گرو راه حلهایی است که ضمن ارائه عملکردهای فنی مورد نظر، از نظر محیط زیست نیز مطلوب باشد. به نظر می رسد که این راه حلها فقط از طریق پیشرفتهای مهندسی و علم مواد امکان پذیر باشد. در این مقاله، به طور خلاصه به مهم ترین تحولات مهندسی وعلم مواد و تأثیر حضور مواد پیشرفته بر فنآوری های جدید اشاره شده است.

...دانلود...
لینک کمکی