آزمایشات الکترونیک

...دانلود...

آزمایشات الکترونیک 33 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

آزمایش شماره 6:

موضوع آزمایش: تقویت کننده های تفاضلی و بررسی پاسخ فرکانسی

در رابطه بالا، عملکرد تقویت کننده تفاضلی به وضوح مشخص است در این رابطه نویز موجود در محیط هستند، همانطور که مشخص است چون هر دو ورودی در یک مکان قرار دارند بنابراین است.

از مزایای تقویت کننده ی تقاضای این است که اگر نویزی در محیط باشد به طریقه ی بالا به طور خودکار حذف می شود. همچنین این تقویت کننده یک تقویت کننده ی ابزار دقیق است و در مدارهای مخابراتی و ضرب کننده ها تأثیر اساسی دارد.

در طراحی مدار تقویت کننده ی تفاضلی از مقاومت برای افزودن بر پایه ای حرارت استفاده می شود. اما با اضافه کردن این مقاومت گین در حالت AC به شدت کاهش می یابد برای کم کردن این اثر یک خازن بای پس به مدار اضافه می کنیم در این مدار در فرکانس های پائین خازن به حالت اتصال کوتاه نمی رسد بنابراین مقاومت اخیر به حالت بای پس نخواهد رسید.

تقویت کننده ی تفاضلی در واقع تفاضل سیگنال های ورودی را تقویت سیگنال های ورودی به ترانزیستوری را می توان به صورت زیر نمایش داد:

قسمتی را که در هر دو ورودی مشترک است Vic (مدمشترک) می نامند.

و قسمتی را که 180 اختلاف فازی دارد را Vid (مد تفاضلی می نامند)

gm 1 =gm 2

آنالیز DC (از مقاومت درونی منبع جریان صرف نظر می کنیم.

آنالیز AC (خازن ها اتصال کوتاه منابع DC= 0)

آنالیز DC شامل دو بخش است.

1 تحلیل مد مشترک

2 تحلیل مد تفاضلی

ابتدا تحلیل مد مشترک را بررسی می کنیم در حالت مد مشترک آثار را زمانی که Vd= 0 است بررسی می کنیم.

چون جریان امیتر دو ترانزیستور برابر است. بنابراین می توان یعنی از مدار را تحلیل کرد و به کل مدار تعمیم داد.

چون غالباً است. باتوجه به رابطه بالا متوجه می شویم که سیگنال های مشترک به شدت تضعیف می شوند.

درحالت ایده آل فرض می کنیم که Acm (بهره مد مشترک) برابر صفر است.

حال به بررسی تحلیل مد تفاضلی می پردازیم.

با توجه به جهت جریان بس ها و تفاوت علامتی ورودی ها می بینیم که:

jb 1 =-ib 2

...دانلود...
لینک کمکی