بررسی توجه خاص در مشاوره روانی کودکان

...دانلود...

تحقیق در مورد بررسی توجه خاص در مشاوره ی روانی کودکان

فرمت فایل: word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 53 صفحه

مشلکاتی که کودکان در سال های اصلی رشد و نمو خود باید با آن ها دست به گریبان شوند. بدیهی است که مشاوران تمام راه حل ها را برای این مسائل نمی دانند اگرچه به نظر می رسد مطالب زیادی چاپ می شود و کمابیش توسط مشاوران اعمال می گردد. در این فصل روش های پیشنهادی نویسنده برای کار با این کودکان دارای احتیاجات و مشکلات مخصوص مطرح می شود. پیشنهادات شامل مراقبت، چگونگی محیط مشاور، و مهیا نمودن بستری آماده برای احتیاجات کودک است. خواننده ممکن است بخواهد به ضمائم A و B برای طرق مخصوص حل مشکلات رفتاری که ممکن است وابسته به این مسائل اجتماعی باشند مراجعه نماید.

این مسائل شامل: بدرفتاری با کودکان، طلاق، تشکل خانواده پس از طلاق، زندگی با یکی از والکدین، مردم و فوت اعضا خانواده، الکلی، کودکان نان آور خانوداه، افراد اوباش و خشونت است.

...دانلود...
لینک کمکی