کودهای شیمیایی

...دانلود...

کودهای شیمیایی 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقدمه (کودهای شیمیایی)

از زمان های دیرین مصرف فضولات دامی بعنوان کود درکشت و زرع یک عمل معمول و متداول بوده است درصد سال اخیر استفاده از املاح معدنی وموادشیمیایی در تولیدات کشاورزی توسعه یافته تا اینکه امروزه این عمل از ارکان اولیه واقتصادی کشت و زرع در اکثر خاک های دنیا می باشد. کودهای تجاری شامل مواد معدنی و آلی می باشد که در بازار قابل خریداری بوده و جهت تولید محصول به خاک اضافه می شوند.

عناصر کودی

نباتاب حداقل 13 عنصر از عناصر لازم را از طریق خاک جذب می نماید. از این گروه از مواد غذایی کلسیم، منیزیم بیشتر بصورت آهک به اراضی فقیر از این عناصر اضافه می شوند. گرچه معمولاً آهک را نمی توان یک ماده کودی محسوب نمود ولیکن این نوع ترکیبات اثرات فوق العاده محسوسی روی تغذیه نبات دارند. گوگرد در اکثر کودهای تجارتی بعنوان یک ماده فرعی یافت می شود. کودهای تجارتی اکثراً شامل ترکیباتی از عناصر سه گانه فسفر و پتاس (MPK) می باشد که بطور رایج و معمول عرضه شده و در تولیدات کشاورزی مصرف می گردند. بهمین علت این را عناصر کودی گویند.

توازن غذایی

پیش از اینکه درباره انواع ترکیبات کودی بحث می شود اهمیت توازن غذایی بایستی مورد تاکید قرار گیرد سه عنصر مودی (ازت، فسفر و پتاس) درصورت اضافه شدن در یگ نسبت مناسب اثبات متقابل و تشدید کننده روی یکدیگر و سایر عناصر غذایی دارنده توازن غذایی یک عامل بسیار مهم در بازده اقتصادی و عملکرد محصول نسبت به مصرف و استفاده از کودهای شیمیایی می باشد. مقدار عناصر کودی اضافه شده بایستی مکمل میزان غذایی موجود در خاک بوده تا اینکه مقادیر ازت، فسفر و پتاس قابل جذاب نبات به یک حد نصاب مطلوب برسد از طرف دیگر توازن مناسب بین سایر عناصر غذایی قابل جذب بایستی حفظ گردد. به طور کلی توازن غذایی و حاصلخیزی خاک بایستی بنحوی برقرار شود که حداکثر محصول و رشد عادی نبات میسر گردد.

درعمل فراهم نمودن شرایط ایده آل فوق کار دشواری میباشد. مقدار عناصر قابل جذب موجود در خاک ثابت و مشخص نبوده و تابع نوسانات زمان و سال می باشد. بعلاوه در تمام موارد نمی توان نوع فعل در نفعالاتیکه در نتیجه تماس کود با خاک انجام می گیرد پیش بینی نمود. در اکثر شرایط وجود عناصری چون کلسیم، منیزیم، منگنز، آهن و آلومنیوم در خاک اثرات کود را تحت الشعاع قرار می دهند.

انواع کودهای شیمیایی:

ترکیبات کودی را بر حسب عنصر مؤثر به سه گروه تقسیم بندی نمود: 1- کودهای ازتی 2- کودهای فسفری 3- کودهای پتاسی ولیکن در تمام موارد یک گروه منحصر را نمی توان مشخص نمود زیرا بعضی مواد کودی حامل بیش از یک عنصر غذایی می باشند بعنوان مثال نیترات پتاسیم و فسفات آمونیوم را می توان نام برد. اکنون خصوصیات هر یک از این گروههای سه گانه بطور اختصار بررسی می گردد.

کودهای شیمیایی حامل ازت: کودهای شیمیایی ازتی را می توان به دو گروه: 1- کودهای آبی و 2- کودهای معدنی تقسیم بندی نمود این دو گروه دارای خصوصیات کاملاً متمایز کننده بوده و به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.

کودهای ازته: انواع زیادی کودهای ازته وجود دارند که امروز فقط قسمت کمی از آنها از

معادن طبیعی (نیترات شیلی) بدست می آید و قسمت اعظم این کودها به طریقه مصنوعی تولید می گردد.

چون ازت در خاکها عامل مینیمم متداولی می باشد لذا کودهای ازته مهمترین کودهای گیاهی، عامل محرک تولیدات گیاهی است.

کودهای ازته کودهایی هستند که قسمت اعظم آنها از ازت هوا تهیه گردیده و محتوی نیترات یا آمونیوم هستند و یا بعد از تغییر حالت نتیرات و آمونیوم از آنها حاصل می گردد.

اثر و مصرف کودهای ازته:

اثر انواع کودهای ازته در راندمان محصول تقریباً یکنواخت بوده لیکن اختلافی در بین آنها از لحاظ سرعت اثر، تأثیر بر روی pH خاک و اثرات جانبی دیگر مشاهده می گردد.

سرعت اثر کودهای ازته:

کودهای ازته سریع الاثر (باسانی محلول و فوری قابل دسترس) که در موقع بذر افشانی یا بعنوان کود سرک در کوددهی های بعدی برای گیاهانی با نمو سریع در مدت کوتاه یا برای کوددهی دیر وقت مانند هنگام افزایش نمو طولی ساقه غلات مصرف می شوند و خطر آبشویی آنها وجود دارد، مانند نیترات سدیم که بویژه مناسب برای گیاهان سدیم دوست (چغندر قند) است لیکن استعمال آن در خاکهای متوسط و سنگین به آسانی موجب گلی شدن وسله بستن آنها می شود. اوره کود زوداثر دیگری است که در هنگام کودهی از طریق برگ سریعتر از هم قابل دسترس می باشد.

کودهای ازته کند اثر عبارتند از: اوره و کلسیم سیال آمید که بیش همه در هوای خشک و خنک مدت زیادی را برای تبدیل بشکل قابل دسترس لازم دارند از این جهت بایستی به موقع

در هنگام بذرافشانی مصرف گردند.

کودهای ازته خیلی کند اثر: از نظر تقسیم بندی اصولاً کودهای ازته (بجز کود طویله) جزو کودهای زود اثر بوده. و اغلب خیلی زود اثر می کند از این جهت برای توسعه کودهای ازته کند اثر ویژه ای همواره کوششهای فراوان بعمل آمده است، از آن جمله تولید مواد تغلیظ

شده اوره بنام CD اوره و غیره می باشد.

این ترکیبات دارای اثر مناسب بود ولی بعلت قیمت زیادشان منحصراً در باغبانی مصرف می شود. کند کردن اثر کودهای ازته نیز از طریق ترمز کننده های

...دانلود...
لینک کمکی