مامایی

...دانلود...

تحقیق در مورد مامایی

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دیدگاه ماماهای شاغل در مورد حرفه مامائی

همایش سراسری جایگاه حرفه مامایی در جامعه. 1382؛ دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

ریحانه ایوان بقاء جمیله ملکوتی

سخنرانی.

بی شک تولد، خارق العاده ترین رویداد طبیعت است و ماما کسی است که با درایت و تبحر خود بطور فعال در به ثمر رسیدن این امر جذاب و خطیر نقش عمده ای دارد. داشتن دیدگاه و نظر مثبت به حرفه ای که در آن کار می کنیم یکی از عوامل کلیدی در موفقیت ماست که با افزایش آن کارآیی مان فرد بیشتر می شود و از کاری که انجام می دهیم احساس خوشنودی بیشتری خواهیم کرد. مامایی یکی از حرفه هایی است که با جان انسانها سرو کار دارد و چنانچه فردی که در این حرفه کار می کند نظر مثبتی نسبت به حرفه اش نداشته باشد مسلما این امرمی تواند سبب کاهش کیفیت ارائه خدمات به مادران و نوزادان شود. لذا تحقیق حاضر با همین هدف یعنی بررسی دیدگاه و نظر ماماها در مورد حرفه خود به انجام رسیده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به منظور تعیین دیدگاه ماماهای شاغل در مورد جایگاه حرفه مامایی انجام شد. جامعه پژوهش ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند که دارای مدارک بهیار ماما؛ فوق دیپلم، لیسانس و یا فوق لیسانس بودند که 60 نفر از آنان پرسشنامه را تکمیل کردند. پرسشنامه حاوی مشخصات فردی و اجتماعی ماماها و سؤالاتی در مورد جنبه های مختلفی از حرفه که به نظر رسید میتوان با پرسش آن سؤالات دیدگاه ماماها را بهتردریافت کرد بود. دیدگاه ماماها با استفاده از مقیاس سه رتبه ای لیکرت (مثبت؛ منفی و نظری ندارم) سنجیده شد. داده های حاصل از تحقیق با استفاده از نرم افزارwin/SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین ارتباط بین برخی از مشخصات فردی و اجتماعی و عوامل موثر بر دیدگاه ماماها از آمار استنباطی مجذور کای دو (X 2) استفاده شد. نتایج نشان داد که دیدگاه اکثریت ماماها نسبت به حرفه خود منفی بوده و عوامل موثر برآن شامل مسائل اقتصادی، شرایط کار مامایی، امنیتی و مدیریتی بودند. بررسی های آماری نشان داد که بین مشخصات فردی و اجتماعی نمونه ها و دیدگاه ماماها ارتباط معنی داری وجود نداشت ولی بین دیدگاه ماماها و عوامل موثر بر آن در زمینه شرایط کار مامایی و عوامل مدیریتی ارتباط معنی داری وجود داشت. اکثریت واحدها از ارتباط بین مدیران پرستاری و متخصصین زنان و مامایی با ماماها ناراضی بوده و تمام مشکلات را ناشی از عدم تطابق عملکرد ماماها با شرح وظایف آنها و کمبود مجوز استخدامی می دانستند. در این تحقیق میزان حقوق، امکان ارتقاء حرفه ای و ثبات شغلی از عوامل موثر بر میزان دیدگاه ماماها بودند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر و اهمیت حرفه مامایی در جامعه و نیز ارتباط مستقیم دیدگاه مثبت افراد نسبت به حرفه خود و بهبود عملکرد آنها و افزایش کیفیت مراقبت ارائه شده به مددجویان، ضروری به نظر می رسد تا تدابیری توسط مسئولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت رفع مشکلات در زمینه های یاد شده انجام گیرد تا از این طریق بتوان عوامل مثبت موثر بر تغییر دیدگاه ماماها را تقویت نمود. انجام پژوهشهای مستمر در این زمینه نیز ضروری بنظر می رسد.

یوگا درمانی در مامائی

همایش سراسری جایگاه ماما در خانواده. 1382؛ دانشکده پرستاری مامایی تبریز

شهین ایمانی- ریحانه ایوان بقاء

سخنرانی.

مقدمه:

یوگا از ریشه سانسکریت Yug به معنای پیوستن گرفته شده است. این کلمه بیانگر پیوستن ماهیت فروتر به ماهیت برتر است. به شیوه ای که به ماهیت برتر امکان هدایت فروتر را بدهد. بر طبق یوگا وقتی جسم بیمار می شود که ذهن بیمار باشد. یوگا روش رسیدن به سلامتی کامل و حفظ هماهنگی فیزیولوژیک بدن در کنار نیل به کمال ذهنی به همراه پیشرفت معنوی در نتیجه کنترل کامل بر خود تلقی می شود. ورزشهای یوگا با نگرش بر این موضوع که بیماری جسم معلول بیماری روح است با از بین بردن منفی نگری روحی و تغییر نگرش فرد به زندگی, افزایش ایمان, صفا و مثبت نگری سبب بهبود روحی فرد می شود که نهایتا’ به بهبود جسمی می انجامد. از ورزشهای یوگا در درمان اسیدیته, آلرژی, کم خونی, آرتریت, ناراحتی های شانه, سرماخوردگی, یبوست, دیابت, اسهال, خستگی, بواسیر, سردرد, میگرن, ناراحتی قلبی, فشار خون بالا یا پایین, ناتوانی جنسی, سوء هاضمه, ناراحتی های کلیه و کبد, چاقی, فلج , روماتیسم, درد سیاتیک, ناراحتی های سینوس, سل, واریس, افسردگی و اضطراب استفاده می شود.

در مامائی و زنان نیز جهت درمان بی نظمی های قاعدگی, درمان افتادگی مثانه و رکتوم (سیستوسل ورکتوسل) و درمان نازایی کاربرد دارد. تاکنون این روش درمانی در درمان بسیاری از بیماریها موفق بوده است و امروزه بعنوان روشی نوین در درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد و انجام جراحی در درمان برخی بیماریها با انجام ورزشهای یوگا به حداقل رسیده است.

روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که به منظور بررسی نقش ماما در روشهای نوین زایمان و درمان بیماریهای زنان انجام شده است. مقالات از سایت های مختلف پزشکی فارسی و انگلیسی, مجلات و کتب مربوط به یوگا درمانی از سال 1980 به بعد با آیتمهای ماما و یوگادرمانی و طب نوین انتخاب شده اند.

بحث و نتیجه گیری:

با بررسی این مقالات مشخص شد که تیم درمانی بعد از آموزشهای لازم و تعلیم یک کادر ماهر از ماماها, به انتقال این آموزشها در طی مراقبتهای دوران زایمان به مادران اقدام نموده است. نتایج این آموزشها حاکی از افزایش روحیه و اعتماد به نفس زنان در طی دوران بارداری و زایمان بود. در درمان سایر بیماریهای زنان نیز ورزشهای یوگا بسیار موثر واقع شده بود. در متن مقاله سعی شده با معرفی ورزشهای به کار رفته, معرفی و بحث پیرامون افراد بهبود یافته در ضمن آشنایی با این روش درمانی جایگاه ماما را در طب نوین یوگا درمانی مشخص سازیم.

افسردگی پس از زایمان: شیوع و عوامل مستعد کننده

اولین همایش مامایی کشوری. 1381؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایحانه ایوان بقا- سکینه محمد علیزاده

سخنرانی.

مقد مه: (

افسردگی پس از زایمان یک مشکل بهداشتی مهم و شایع می باشد که میزان شیوع آن به علت نقش عوامل محیطی در بروز آن در جوامع مختلف بسیار متفاوت گزارش شده است. به طوریکه درایالات متحده بین 26-8 % متغیر بوده است. (

این عارضه میتوانداثرات سویی بر روی سلامت نوزادشامل کندی وزن گیری و مشکلات رفتاری و خواب داشته باشد. بنا براین تحقیق با هدف تعیین شیوع و عوامل مستعد کننده انجام گرفت. (

(روش تحقیق:

این بررسی بر روی 253 مادری که جهت تزریق اولین دوره واکسن نو زاد خویش (45 روز پس از زایمان) به مرکز بهداشتی درمانی شهر تبریز مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. ابزارگردآوری داده هاپرسشنامه ای مشتمل بر مشخصات فردی – اجتماعی مادران، تاریخچه حاملگی و زایمان اخیر و برخی از عوامل خطر زای احتمالی افسردگی و نیز مقیاس ادینبرو 10 بیانیه ای برای سنجش افسردگی بود. نمره 13 و بالاتر به منزله ابتلاء به افسردگی و نمرات پایین تر به منزله عدم ابتلا تلقی گردید. جهت تعیین ارتباط بین عوامل مختلف با شیوع افسردگی از آزمون مجذور کای استفاده شد.

نتایج:

در کل 4/32 % مادران افسردگی داشتند. سابقه افسردگی در خانواده، در خود فرد قبل از بارداری، اضطراب در حاملگی اخیر، عدم دریافت حمایت عاطفی و مساعدت کافی از سوی همسر، عدم اعتماد به کمک همسر در مواقع مورد نیاز از عوامل خطر زادر بروز افسردگی بودند، در حالیکه بین عدم دریافت حمایت عاطفی و مساعدت کافی از سوی فامیل/ دوستان و همسایگان و عدم اعتماد به کمک آنان در مواقع مورد نیاز، جنس نوزاد و تعداد حاملگیهای مادر با شیوع افسردگی ارتباطی وجود نداشت.

نتیجه گیری و بحث:

این مطالعه نشان داد که افسردگی در این منطقه نسبت به سایر کشورها از شیوع بالاتری برخوردار است که این امر توجه بیشتر مسیولین را طلب میکند. از آنجاییکه با توجه به نتایج این تحقیق، حمایتهای عاطفی و مساعدت همسر میتواند نقش مهمی در پیشگیری از ابتلاء به این عارضه داشته باشد، لازم است از طرق مختلف از جمله مشاوره با همسران زنان باردار و تازه زایمان کرده، آنان را به حمایت بیشتر از همسرانشان تشویق نمود.

بررسی ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و بهره هوشی کودکان 7-6 ساله

پرستاری و ارتقاء سلامت کودکان. 1381؛ دانشکده پرستاری مامایی تبریز

ریحانه ایوان بقاء- شهین ایمانی

سخنرانی.

مقدمه: اهمیت شیرمادر در رشد جسمی, عاطفی و ذهنی کودک بر کسی پوشیده نیست. تا کنون مطالعات متعدد, ارزان, تازه, گرم, به صرفه بودن, سهولت دسترسی به شیر مادر, پیشگیری از عفونتهای گوارشی و ریوی و بهبود رشد روانی کودک تغذیه شده با شیر مادر را بیان داشته اند, ما نیز بر آن شدیم تا ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و بهره هوشی کودک را که اهمیت بسزایی در سازگاری کودک و سلامتی فکر او دارد را بسنجیم.

روش پژوهش: این پژوهش یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که به منظور تعیین ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و بهره هوشی کودکان 7-6 ساله انجام شده ا ست. 304 نمونه این پژوهش از 14 مهد کودک و 2 مرکز بهداشت سطح شهر تبریز در عرض 6 ماه و توسط پرسشنامه و مصاحبه با مادر و مراجعه به پرونده های بهداشتی و پرونده مهد کودک جمع آوری شد و تست ریون جهت سنجش بهره هوشی کودکان بعمل آمده و در پرسشنامه هر کدام از کودکان ثبت گردید.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اغلب کودکان, بچه اول خانواده (5/65 %) شیر مادرخوار (8/93 %) و حاصل زایمان سزارین (74/69 %) بودند. 7/46 درصد دختر و 3/53 درصد پسر بودند. از نظر بهره هوشی نیز بیش از نصف کودکان دارای بهره هوشی بالاتر از متوسط و تیز هوش بودند (7/61 درصد) . تجزیه- تحلیل آماری نیز ارتباط معنی داری بین بهره هوشی کودک و تغذیه با شیر مادر نشان داد (002/0 =. (P

نتیجه گیری: هر چند هوش یک صفت چند فاکتوری است و در میزان آن عوامل بیشماری دخالت دارند ولی تحقیقات مختلف ارتباط مستقیم بین تغذیه با شیر مادر و حتی مدت تغذیه با شیر مادر و بهره هوشی کودک را نشان داده اند. در تحقیق حاضر ارتباطی بین سن مادر, میزان تحصیلات و جنس کودک با بهره هوشی او یافت نشد ولی ارتباط بین دور سر هنگام تولد کودک و رتبه تولد کودک با بهره هوشی معنی دار بود که اغلب مطالعات نیز, با نتیجه اخیر, همسو بودند. بهر حال با توجه با شیر مادر خوار بودن اکثر کودکان در این تحقیق و درصد بالای کودکان با هوش بالاتر از متوسط و تیز هوش می توان شیر مادر خوار بودن را عاملی در جهت افزایش بهره هوشی کودک بر شمرد و این خود انگیزه ای جهت ترویج تغذیه با شیر مادر باشد.

محرومیت از خواب ناشی از گرانباری حسی

همایش سراسری محرومیت و گرانباری حسی. 1381؛ دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

ریحانه ایوان بقاء – پریسا یاوری کیا

سخنرانی.

زندگی هر انسانی از دو قسمت خواب و بیداری تشکیل شده و در این میان خواب قسمت عمده ای از آن و بطور تقریبی یک سوم از وقت انسانها را به خود اختصاص می دهد. از طرفی استراحت و خواب موثر و کافی بهبودی را آسان نموده و طول مدت بیماری، درمان و اقامت بیمار در بیمارستان و همچنین هزینه درمان را کاهش می دهد. زمانی که فرد بیمار می شود استراحت و خواب برای بهبودی او اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند اگر چه ماهیت بیماری و عوارض ناشی از آن مانع از خواب و استراحت کافی می گردد، محیط بیمارستان و یا تسهیلات مراقبت طولانی مدت و فعالیت اعضاء مرکز درمانی می تواند موجب اختلال در خواب بیماران گردد. عوامل بسیاری وجود دارند که قادرند سیکل طبیعی خواب را برهم زنند نتایج حاصل از پژوهشهای مختلف نشان داده است که اکثر بیماران در بیمارستان در مقایسه با منزل خود خواب راحت ندارند و سر و صدای ایجاد شده توسط بیماران هم از دیدگاه پرستاران و هم از دیدگاه بیماران مهمترین فاکتور موثر و صحبت کردن پرستاران با بیماران و سایرین کمترین علل اختلال خواب بیماران بستری در بیمارستان می باشد

روش کار: روش کار در این مطالعه مروری بر آخرین منابع موجود کتابخانه ای و تحقیقات انجام یافته در ارتباط با عنوان پژوهش می باشد.

بحث و نتیجه گیری: اکثر مادران پس از زایمان خستگی را تجربه می کنند گرانباریهای حسی از قبیل ملاقاتهای متعدد و تلفن های مکرر بر اساس روتین بیمارستان در طی چند روز اول، از طرفی درد پس از زایمان، درد محل انسزیون و احتقان پستانها و… باعث می شود که نتوانند بخوبی بخوا بند. بسیاری از آنها در طی 48-24 ساعت اول بعد از زایمان طبیعی و 96-72 ساعت بعد از سزارین ترخیص می شوند در حالیکه کسر خواب و انرژی دارند که این خود در روند بهبودی و کسب انرژی مادران جهت مراقبت نوزادان تاثیر گذار می باشد. لذا نویسندگان با مروری بر مطالعات انجام شده بر آن شدند تا گرانباریهای حسی موثر در محرومیت از خواب مادران در بخشهای پس از زایمان مراکز آموزشی درمانی را بررسی نمایند شاید با تعدیل یا حذف این عوامل به استراحت و خواب مادران و بالنتیجه مراقبت نوزادان و تامین سلامت جسمی مادران که هدف اصلی حرفه مامایی است کمک کرده باشند.

محرومیت از خواب ناشی از گرانباریهای حسی

محرومیت و گرانباری حسی. 1381؛ دانشکده پرستاری مامایی تبریز

ریحانه ایوان بقاء- پریسا یاوری کیا

سخنرانی.

زندگی هر انسانی از دو قسمت خواب و بیداری تشکیل شده و در این میان خواب قسمت عمده ای از آن و بطور تقریبی یک سوم از وقت انسانها را به خود اختصاص می دهد. از طرفی استراحت و خواب موثر و کافی بهبودی را آسان نموده و طول مدت بیماری، درمان و اقامت بیمار در بیمارستان و همچنین هزینه درمان را کاهش می دهد. زمانی که فرد بیمار می شود استراحت و خواب برای بهبودی او اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند اگر چه ماهیت بیماری و عوارض ناشی از آن مانع از خواب و استراحت کافی می گردد، محیط بیمارستان و یا تسهیلات مراقبت طولانی مدت و فعالیت اعضاء مرکز درمانی می تواند موجب اختلال در خواب بیماران گردد. عوامل بسیاری وجود دارند که قادرند سیکل طبیعی خواب را برهم زنند نتایج حاصل از پژوهشهای مختلف نشان داده است که اکثر بیماران در بیمارستان در مقایسه با منزل خود خواب راحت ندارند و سر و صدای ایجاد شده توسط بیماران هم از دیدگاه پرستاران و هم از دیدگاه بیماران مهمترین فاکتور موثر و صحبت کردن پرستاران با بیماران و سایرین کمترین علل اختلال خواب بیماران بستری در بیمارستان می باشد

روش کار: روش کار در این مطالعه مروری بر آخرین منابع موجود کتابخانه ای و تحقیقات انجام یافته در ارتباط با عنوان پژوهش می باشد.

بحث و نتیجه گیری: اکثر مادران پس از زایمان خستگی را تجربه می کنند گرانباریهای حسی از قبیل ملاقاتهای متعدد و تلفن های مکرر بر اساس روتین بیمارستان در طی چند روز اول، از طرفی درد پس از زایمان، درد محل انسزیون و احتقان پستانها و… باعث می شود که نتوانند بخوبی بخوا بند. بسیاری از آنها در طی 48-24 ساعت اول بعد از زایمان طبیعی و 96-72 ساعت بعد از سزارین ترخیص می شوند در حالیکه کسر خواب و انرژی دارند که این خود در روند بهبودی و کسب انرژی مادران جهت مراقبت نوزادان تاثیر گذار می باشد. لذا نویسندگان با مروری بر مطالعات انجام شده بر آن شدند تا گرانباریهای حسی موثر در محرومیت از خواب مادران در بخشهای پس از زایمان مراکز آموزشی درمانی را بررسی نمایند شاید با تعدیل یا حذف این عوامل به استراحت و خواب مادران و بالنتیجه مراقبت نوزادان و تامین سلامت جسمی مادران که هدف اصلی حرفه مامایی است کمک کرده باشند.

ارتباط کاربرد دستورات اسلامی باافسردگی دوران بارداری

پرستاری و لختلالات خلقی از پیشگیری تا نوتوانی. 1380؛ دانشکده پرستاری مامایی تبریز

فهیمه -ریحانه ایوان بقاء (صحتی شفایی

سخنرانی.

زمینه تحقیق: زندگی بشری در طول تاریخ همواره با مشکلات و نابسامانیهای زیادی همراه بوده است. از جمله این مشکلات و بیماریهایی که دنیای کنونی بیش از پیش با آن دست به گریبان بوده، بیماری رنج آور افسردگی است. تعالیم مذهبی با ایجاد تغییر در فرد و جامعه، تصحیح روابط انسانی در صحنه زیست بشر، بالا بردن مقاومت انسانها و ایجاد تعادل و سازگاری با مشکلات، نقش مؤثر و بسزا در سلامت فرد و جامعه دارد.

روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است. تعداد نمونه های مورد پژوهش را 100 نفر از خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی الزهرا (س) تشکیل می دهد که تمام نمونه ها سه ماهه سوم بارداری خود را سپری می کردند. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. فهرست افسردگی بک و پرسشنامه ابزار گردآوری داده ها را تشکیل می داد.

نتایج: یافته ها در ارتباط با کاربرد دستورات اسلامی نشان دادند که 5 درصد واحدها عملکرد ضعیف 78 درصد متوسط و 17 درصد عملکرد خوب داشتند. 53 درصد نمونه ها فاقد افسردگی، 30 درصد افسردگی خفیف، 9 درصد مرزی کلینیکی و 8 درصد متوسط داشتند. افسردگی شدید و مفرط در بین آنان مشاهده نگردید. آزمون پیرسون ارتباط معکوس معنی داری را بین کاربرد دستورات اسلامی با شدت افسردگی زنان باردار نشان داد (r = -0.23 , P= 0.02) .

بحث و نتیجه گیری: بر طبق یافته های پژوهش به نظر می رسد که افراد مذهبی افسردگی خفیفی را تجربه نمودند.

ایمنی روانی از دیدگاه اسلام

...دانلود...
لینک کمکی