تحقیق قانون هوگ

...دانلود...

دسته بندی: ورد

نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 5 صفحه

قسمتی از متن. doc:

مواد از نظر خواص به سه دسته تقسیم می شوند 1- خواص مکانیکی مواد 2- خواص فیزیکی مواد 3- خواص شیمیایی مواد خواص مکانیکی: که شامل خواص سطحی بوده مانند خاصیت کشسانی (الاستیسیته)، تغییر شکل دائمی (پلاستیک)، استحکام و سختی و… 1- خاصیت کشسانی یا الاستیسیته Elasticityتغییر شکل پذیری موقتی یک ماده هنگام اعمال نیرو و یا بار به طوری که پس از حذف نیرو قطعه به حالت اول خود بر گردد را خاصیت کشسانی گویند. 2- حد کشسانی: بیشترین نیرویی که می توان به یک جسم وارد کرد به طوری که پس از حذف آن قطعه به حالت اول خود باز گردد را حد کشسانی گویند. 3- تئوری قانون هوگ: برای یک ماده معین، تنش یک ماده برابر است با کرنش همان مقدار ماده نکته: همه مواد از قانون هوگ تبعیت نمی کنند و فلزات بهترین موادی هستند که از این قانون پیروی می کنند. 4- قانون هوگ: OBJECT-1-پس قانون هوگ را می توان به این

...دانلود...
لینک کمکی