بهائیت

...دانلود...

بهائیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

موضوع تحقیق:

وهابیت

استاد مربوطه: سرکار خانم غیوران

نام و نام خانوادگی: زهرا السادات موذنی

شماره دانشجویی: 8111611122

مقدمه

از آغاز پیدایش اسلام دو گروه از پیشرفت سریع این آیین آسمانی جلوگیری کرده اند، نخست دوستان غافل و دیگر دشمنان عاقل. دشمنانی که در میدان جنگ نتوانستند بار سنگین نبرد را تحمل نمایند، به لباس دوستی در آمدند و بیش از دشمن جنگی برپیکر اجتماع متحد اسلامی ضربه زدند.

ابوسفیانٍ جنگجو که با نیروی عظیم جانی و مالی در نبردهای پیاپی از نیروهای اندک مسلمانان شکست خورد، خود و پیروانش با تظاهر به اسلام و رخنه در صفوف مسلمانان به انکار وحی و پیامبری پرداختند و همراه با یهودیان شکست خورده نقش خویش را اجرا کردند و کودتای اسفبار تاریخ اسلامی را به وجود آوردند و خشت اول بنا را کج نهادند تا کار به انقلاب عمومی مسلمین و قتل عثمان منجر گردید.

معاویه، همجوار مسیحیان شکست خورده، جویای نام ونشان و با حالت انتقامی شدید از بنی هاشم به دنبال فرصت می گشت. تلاقی دو هدف: اتحاد نا مقدس معاویه و سیاست روم کار را به آنجا کشانید که کشیش، هانری لامانس بسیار از معاویه تعریف و تمجید کند و بگوید: جا دارد که مسیحیان مجسمه های زرین معاویه را در میدانهای اروپا نصب کنند.

آری معاویه و فرزندش دو جاسوس زبردست برای غرب بودند و از منویات دشمن و راهنماییهای سرجون مسیحی به خوبی در جهت انهدام کاخ با عظمت اسلام بهره می گرفتند. نه تنها در صدر اسلام بلکه در همه اعصار و نیز قرون اخیر این دشمنان دوست نما، به اجرای نقشه های شوم خویش در کشورهای اسلامی مشغول بوده اند.

از این گروه در قرنهای اخیر افراد زیر را می توان نام برد:

مستر همفر، سر ادواردگری، سر سید احمد خان، سر ملکم خان، سر عباس افندی، کینیاز دالگورکی، و غلام احمد قادیانی که ماموریتهای هر کدام پیامد هایی برای ملتهای اسلامی داشته است و آثار ویرانگر آنها هنوز گریبانگر جوامع ماست.

برای مثال کینیاز دالگورکی نطفه حرامی به نام بابیت را به وجود آورد که با انشعابهای مختلف با نامهای ازلی، بهایی، بیانی، مرآتی و غیره در دامن انگلستان پرورش یافت. امپریالیسم آمریکا نیزاز این مولود چند پدر بهره برداری می کند. برای روشن شدن ارتباط سه جانبه این حزب بیگانه پرست به کتابهای خودشان مراجعه می کنیم:

در مورد ارتباط آنان با روسیه، شوقی -نوه عباس افندی -در قرن بدیع می گوید: در زرگنده میرزا مجید شوهر همشیره مبارک که در خدمت سفید روس پرنس دالگورکی سمت منشی گری داشت آن حضرت (بهاءا.. ) را ملاقات و ایشان را به منزل خویش – که به منزل سفید متصل بود -رهبری و دعوت نمود.. سفید روس از تسلیم حضرت بهاءا.. امتناع ورزید. و در رساله ایام تسعه می گوید: سفیر روس به صدر اعظم ایران نوشت: باید حضرت بهاءا.. را از طرف من پذیرایی کنی و در حفظ این امانت کوشش نمایی، و اگر آسیبی به بهاءا.. برسد شخص تو مسؤل سفارت روس خواهی بود.

در مورد وابستگی به انگلستان در کتاب خطابات در انگلستان می گوید: آمدن من به اینجا سبب الفت بین ایران و انگلستان است. نتیجه به درجه ای می رسد که به زودی افرادی از ایران جان خود را برای انگلستان فدا می کنند..

و در اظهار علاقه به آمریکا، در کتاب خطابات می گوید: از برای تجارت و منفعت آمریکا مملکتی بهتر از ایران نه؛ چه ایران تمام ثروتش زیر خاک پنهان است. امیدوارم که آمریکا سبب شود که آن ثروت آشکار گردد.

این گوشه ای از وابستگی مسلک ساختگی بابیگری و بهاییگری به سیاستهای خارجی است که به روشنی در کتابهای خودشان نیز آمده است. به همین طریق می توان به چگونگی پیدایش فرقه های دیگر در قلب کشورهای اسلامی پی برد. از جمله غوغاهایی که وهابیها به وجود آوردند. انتشار و گسترش مذهب وهابیت با جنگ و خونریزی و غارت و تجاوز به مال و ناموس مسلمانان همراه بوده است. پیشوایان این مذهب اختراعی و جدید التأ سیس برای اینکه بتوانند در میان سایر مذاهب جایی برای آیین نوپای خود باز نمایند و سایر مذاهب کهن را از صحنه خارج کنند، به بهانه های واهی، عقاید سایر مسلمانان را باطل دانستند و به آنان نسبت کفر و شرک دادند.

وهابیان در آغاز تعدادی از دانشمندان خود را به مکه و مدینه فرستادند تا با علمای بزرگ اسلامی که در آن دو شهر حضور داشتند، بحث کنند و عقاید خود را بیان نمایند، دانشمندان مکه و مدینه چون سخنان این گروه را شنیدند و در مورد آن بررسی کردند، به کفر آنان حکم نمودند و از آن پس از ورود وهابیان به مکه برای انجام فریضه حج جلو گیری کردند.

با برقراری پیوند شوم میان محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود و انجام جنگها و خونریزیهای فراوان، قدرت آل سعود بر شبه جزیره عربستان تثبیت شد و مذهب وهابیت در این کشور رسمیت یافت. کشف مخازن زیر زمینی نفت و استخراج و فروش آن، پشتوانه اقتصادی مناسبی برای تحکیم قدرت آل سعود و نفوذ و گسترش وهابیت فراهم ساخت، به طوری که امروزه این مذهب باطل، گذشته از عربستان، پاکستان و افغانستان، در کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق و نیز کشورهای آفریقایی و حتی در بخشهای شرقی و جنوبی ایران در حال گسترش است. گروههای فتنه گر و فاسد سپاه صحابه و طالبان که برای چندمین بار آتش جنگ خانمان سوز وبنیان برانداز را در کشور اسلامی افغانستان شعله ور ساختند و باعث شدند چهره ای نا پسند و غیر عقلانی از اسلام در معرض دیدگان جهانیان قرار گیرد، نیز مولود وهابیت عربستان و پاکستان است.

در این تحقیق پیدایش وهابیت و چگونگی گسترش این مسلک، درگیریها و ویرانگریها ی وهابیان و نیز رد باورهای آنان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مروری بر شرح حال محمدبن عبدالوهاب

او محمدبن عبدالوهاب بن سلیمان تمیمی، در شهر عیینه از شهرهای منطقه نجد دیده به جهان گشود. فقه را بر اساس مذهب احمدبن حنبل فرا گرفت. از کودکی سخنانی می گفت که به گوش مسلمانان آشنا نبود. به مکه و بعد مدینه سفر

...دانلود...
لینک کمکی