تحقیق منابع بوستانی

...دانلود...

دسته بندی: ورد

نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 4 صفحه

قسمتی از متن. doc:

منابع

ابن یمین، دیوان، به اهتشام حسین علی باسانی راد، (تهران کتابفروشی سنائی، 1344)

ابوالسعید ابوالخیر، سخنان منظوم، به اهتمام سعید نفیسی، (تهران، سنائی، بی تا)

ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، بهرام گور، ج 7، ص 408، بیت 1825

ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه فردوسی، پادشاهی شیرویه، ج 9

احوال و آثار و قصاید و غزلیات ظامی گنجوی، به اهتمام سعید نفیسی (تهران، فروغی 1328)

ارمغان مور- جستاری در شاهنامه/ شاهرخ مسکوب/ نشر نی

ارمغان مور/ شاهرخ مسکوب/ نشر نی/ چاپ اول 1384/

اساطیر و فرهنگ ایران در نوشته های پهلوی، رحیم عفیفی،

استانلی پول، طبقات سلاطین اسلام، ترجمه عباس اقبال، (تهران دنیای کتاب، 1363، )

اصول عدالت اجتماعی، آیه اللّه محمدی گیلانی، ص 4، عدل الهی

افضل الدین کاشانی، دیوان، به اهتمام قیضی و دیگران (کاشان، اداره فرهنگ و هنر، 1351)

اوحدی مراغی، دیوان، به کوشش سعید نفیسی، (تهران، امیر کبیر 1340)

ایران و جهان از نگاه شاهنامه/ محمدعلی اسلامی ندوشن/ انتشارات امیرکبیر چاپ اول 1381.

آیدین آغداشلو. به نقل از خبرآنلاین تنها قومی که پیامبر

...دانلود...
لینک کمکی