پاورپوینت فعالیت های انجام شده در دانشکده پرستاری و مامایی

...دانلود...

پاورپوینت درباره فعالیت های انجام شده در دانشکده پرستاری و مامایی

فرمت فایل: powerpoint تعداد صفحات 20 صفحه

بخشی از اسلایدها:

ارزشیابی هیات علمی:

ارزشیابی اساتید و مربیان در دروس بالینی: تمامی دروس بالینی مدرسین و اعلام نتایج به مدرس مربوطه و ریاست دانشکده

ارزشیابی اساتید در دروس تئوری: تمامی دروس نظری مدرسین و اعلام نتایج به مدرس مربوطه و ریاست دانشکده

بازنگری فرم ارزشیابی دانشجویان از اساتید، در دروس تئوری و بالینی و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه

ارزشیابی اساتید با فرمهای پنج گانه: خود ارزیابی، از نظر همکار، از نظر مدیر گروه، ازنظر معاون آموزشی و اعلام نتایج به استاد مربوطه

بازنگری فرم های ارزشیابی چهار گانه اساتید و انعکاس نظرات به E. D. C دانشگاه

خرید نرم افزار ارزیابی آزمون

آزمون ها:

انجام آنالیز کمی آزمون های چهار گزینه ای اساتید – حداقل دو درس برای هر مدرس، ارائه بازخورد به مدرس مربوطه

انجام آنالیز کیفی آزمون های چهار گزینه ای طبق جدول میلمن با حضور مدرس مربوطه – حداقل یک آزمون از هر گروه آموزشی

تعیین تاکسونومی سوالات حداقل یک آزمون با حضور مدرس مربوطه- حداقل یک آزمون از هر گروه آموزشی

تعیین انطباق سوالات حداقل یک ازمون با حضور مدرس مربوطه با بایدهای یادگیری و طرح درس – حداقل یک آزمون از هر گروه آموزشی

...دانلود...
لینک کمکی