نقشه کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان

...دانلود...

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان،

شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی).

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree


نقشه کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان

لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان

نقشه کاربری اراضی

شیپ فایل کاربری اراضی

لایه جی آی اس کاربری اراضی

لای


دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

...دانلود...
لینک کمکی