بررسی اثر فلاکس و مکانیزم آن در حلالیت کامپکت منگنز – آلومینیم در مذاب آلومینیم

...دانلود...

در این فایل بررسی اثر فلاکس و مکانیزم آن در حلالیت کامپکت منگنز- آلومینیم در مذاب آلومینیم مورد بررسی قرار گرفته است در این پژوهش اثر یک فلاکس کلرایدی بر حلالیت کامپکت منگنز- آلومینیوم و مکانیزم عملکرد فلاکس مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشهای بازیابی بر روی کامپکتهای حاوی 0 تا 20% وزنی فلاکس انجام شدند.


کامکت

انحلال

منگنز

فلاکس

مکانیزم

تحقیق

پایان نامه

مقاله

پروژه

مواد

متالورژی


دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی

...دانلود...
لینک کمکی