پاورپوینت آشنایی با آبله مرغان

...دانلود...

پاورپوینت درباره آشنایی با آبله مرغان

فرمت فایل: power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 20 اسلاید

اپیدمیولوژی:

-انسان تنها مخزن آبله مرغان فوق العاده مسری بوده ومیزان حمله آن درافراد مستعدحداقل 90 %است. افراد در هر دوجنس وتمام نژادهابه طور مساوی آلوده می شود بیماری در افراد مستعد دراواخر زمستان واوایل بهار به شکل اپیدمی در می آید. کودکان در 9-6 (10-5) سالگی به طور شایع تری مبتلامی شوند و 50 %تمام مبتلایان راتشکیل می دهند. انتقال ازطریق تماس مستقیم قطرات بزاق وهوا است

-دوره کمون 16-14 روز وبه طور متوسط 21-10 روز بعد از تماس بوده ومیزان حمله ثانویه در خواهران وبرادران مستعد 90-70 %است.

...دانلود...
لینک کمکی