میکروکنترلر 805102108 ص

...دانلود...

تحقیق در مورد میکروکنترلر 805102108 ص

دسته بندی: وورد

نوع فایل: .doc (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 108 صفحه

قسمتی از متن. doc:

فصل اول: میکروکنترلر 8051

1-1 دراین بخش اتبدا به اعضای مختلف خانواده میکروکنترلر 8051 و ویژگی های آنها نگاه می کنیم. به علاوه خواهیم دید که سازندگان 8051 چه کسانی هستندوچه نوع محصولی ارائه می دهند.

تاریخچه مختصری از 8051

درسال 1981 شرکت Intel میکروکنترلربه نام 8051 را معرفی کرد. این میکروکنترلردارای 128 بایت 4 k , RAM بایت ROM دو تایمر، یک پورت سریال وچهار پورت موازی (هریک 8 بیت) بود که همه آنها دریک تراشه تعبیه شده بودند. زمانی به آن سیستم در یک تراشه می گفتند. 8051 یک پروسسور 8 بیت است، یعنی CPU هر بار می تواند فقط روی 8 بیت داده کار کند. داده های بزرگتر از 8 بیت باید به قطعات 8 بیت بشکنند وسپس بوسیلهCPU پردازش شوند. 8051 کلا دارای چهار پورت I/O با عرض 8 بیت است. شکل 2-1 را ملاحظه کنید گرچه 8051 می تواندحداکثر 64 K حافظه ROM درتراشه داشته باشد، بسیاری از سازندگان فقط 4 K بایت را درتراشه کار گذاشته اند. این مطلب بعدا بطور مفصل بحث شده است.

پس از آنکه Intel بشرط حفظ سازگاری با 8051 اجازه تولید را به دیگر سازندگان داد تراشه مذکور بسیار مورد توجه قرار گرفت. این توافق منجر به تولید انواع 8051 با سرعت های متفاوت مقداری ROM در تراشه بوسیله نیم دو جین سازنده شد. ما بعضی از آنها را بعدا بررسی خواهیم کرد. آنچه اهمیت دارداین است که گرچه انواع مختلف 8051 با سرعت ومقدار ROM متفاوت در تراشه موجودند ولی همه آنها با 8051 اصلی از نظر دستورات سازگارند. این بدان معنی است که اگرشما برنامه ای برای یکی بنویسید، مستقل از سازنده روی دیگری هم قابل اجرا ست.

میکروکنترلر 8051

8051 عضواصلی خانواده 8051 است Intel آن را MCS-51 می نامد. جدول 1-1 امکانات اصلی 8051 را نشان می دهد.

جدول 1-1 امکانات 8051

Quantity

Feature

4 K bytes

ROM

128 bytes

RAM

2

Timer

32

I/O Pins

1

Serial port

6

Interrupt sources

توجه: مقدار ROM د رتراشه حجم برنامه را نشان می دهد.

دیگر اعضای خانواده 8051

دو عضو دیگر از میکروکنترلهای خانواده 8051 با نام 8052 و 8031 نیز وجود دارند.

میکروکنترلر 8052

8052 عضوی دیگر از خانواده 8051 است این کنترلر همه امکانات 8051 بعلاوه 128 بایت RAM ویک تایمر اضافی را دارد به بیان دیگر، 8052 دارای 256 بایت RAM و 3 تایمر است این کنترلر بجای 8 K, 4 K حافظه ROM را در تراشه داراست. جدول 2-1 ملاحظه شود.

میکروکنترلرها و پردازنده های درونی

همانطور که از جدول 4-1 ملاحظه می شود، 8051 زیر مجموعه ای از 8052 است بنابراین همه برنامه های نوشته شده برای 8051 قابل اجرا بر روی 8052 نیز هستند ولی عکس آن صحیح نیست.

میکروکنترلر 8053

دیگر عضو خانواده 8051 تراشه 8053 است. این تراشه اغلب بنام 8051 بی ROM خوانده می شود زیرا دارای OK بایت حافظه ROM است. برای استفاده از این تراشه باید یک ROM خارجی به آن اضافه کرد این ROM خارجی حاوی برنامه ای است که باید برداشته شده واجرا شود. این تراشه را با 8051 مقایسه کنید که در آن ROM درونی حاوی برنامه مشابهی برای برداشت و اجرا می تواند باشد ولی به 4 K بایت کد محدود است.

ROM متصل به 8031 می تواند تا 64 K باید باشد. درروند افزایش ROM خارجی به 8031 دو پورت را از دست می دهید. بنابراین دو پورت I/O برای کاربر باقی می ماند. برای حل این مشکل، می توان دو I/Oخارجی به 8031 اضافه کرد. اتصال 8031 به حافظه وپورت های I/O همچون تراشه 8255 در فصل 14 بحث شده است. همچنین انواع 8031 با سرعت های مختلف بوسیله کمپانی های متفاوت در دسترسند.

8031

8052

8051

Feature

OK

8 K

4 K

ROMon -chip- program space in bytes) )

128

256

128

RAM (bytes)

2

3

2

Timers

32

32

32

I/O

...دانلود...
لینک کمکی