جزوه کامل سری فوریه در ریاضیات مهندسی

...دانلود...

جزوه ی کامل سری فوریه در ریاضیات مهندسی

فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 47 صفحه

مقدمه

توسعه نظریه سریهای مثلثاتی در 1822، با چاپ کتابی توسط فوریه آغاز شد. تحقیقات چندین ساله وی به گسترش نظریه وسیعی در مورد سریها منجر شدکه امروزه به نام خود وی معروف، و از اهمیت بسیاری در ریاضیات، علوم و فن برخوردار است. ایده اساسی این نظریه، معرفی توابع تناوبی یا دوره ای توسط توابع تناوبی (مثلثات ی) خاص است.

سری فوریه برای بررسی حرکات تناوبی در آکوستیک یا صوت شناسی، الکترودینامیک، اپتیک یا نور شناسی، ترمودینامیک و غیره مورد استفاده قرار گرفته است.

در مهندسی الکتریک مسائلی چون رفتار بسامدی، عناصر سوئیچینگ، یا انتقال ضربه ها را میتوان به کمک سری فوریه حل کرد.

پیش بینی جزرومد در دریانوردی دارای اهمیت فراوانی است. از آنجا که اینها پدیده هایی تناوبی هستند از سری فوریه استفاده میشود و در تمام بندرهای مهم، وسائل مکانیکی چون پیش بینی کننده های جزر و مد ساخته میشود. امروزه کمتر شاخه ای از فیزیک، ریاضیات، یا صنعت و فن وجود دارد که در آن از سری های فوریه استفاده نشود.

...دانلود...
لینک کمکی