جزوه حسابداری صنعتی1

...دانلود...

دانلود جزوه حسابداری صنعتی1،

در قالب pdf و در 48 صفحه.

بخشی از متن جزوه:

روش های طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده:

1- قابلیت رهگیری هزینه ها، 2- رفتارهزینه، 3- ارتباط هزینه با محصول، 4- قابلیت کنترل هزینه، 5- ماهیت طبیعی هزینه.

طبقه بندی بر مبنای رفتار:

رفتار هزینه یعنی عکس العمل مبلغ کل هزینه نسبت به تغییرات محرک آن.

هزینه کل برخی از عوامل در اثر تغییر عامل هزینه یا محرک هزینه از خود عکس العمل نشان نمی دهند و برخی دیگر از خود عکس العمل شان می دهند. بر این اساس می توان بهای ساخت را به انواع زیر طبقه بندی کرد:

1) هزینه های متغیر، 2) هزینه های ثابت، 3) هزینه ای مخلوط، 4) هزینه های نیمه متغیر، 5) هزینه های نیمه ثابت.

این جزوه در قالب pdf برای دوستان گرامی آماده شده است، امیدواریم بتواند به شما کمک کند…


حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی1

حسابداری صنعتی2

حسابداری صنعتی3

جزوه حسابداری صنعتی

جزوه حسابداری صنعتی1

تحقیق حسابداری صنعتی

مقاله حسابداری صنعتی

دانلود جزوه حسابداری صنعتی

دانلود جزوه حسابداری صنعتی1

آموزش حسابداری صنعتی


دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

...دانلود...
لینک کمکی