تحقیق گیاهان

...دانلود...

دسته بندی: ورد

نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 23 صفحه

قسمتی از متن. doc:

مقدمه

آب و دی اکسید کربن به گیاه سبز وارد می شوند و تحت اثر عمل فتوسنتز به صورت مواد آلی درمی آیند. مواد آلی بوسیله موجودات مصرف کننده گرفته می شوند و از یکی به دیگری سیر می کنند. مواد در طبیعت دائما از موجود زنده به محیط و از محیط به موجود زنده دور می زنند. این دور مواد را چرخه یا دور مواد آلی- کانی می نامند که چرخه آب از مهمترین آنها بوده و معمولا آب به صورت باران و یا برف به سطح زمین می رسد که ممکن است بطور مستقیم روی اقیانوسها ببارد یا این که روی خشکیها بریزد و به صورت رودها و دریاچه ها و آبهای زیر زمینی درآید و سرانجام در اقیانوس وارد شود. در همه این موارد بخشی از آب بخار می شود و به هوا باز می گردد و بنابراین آب چرخه وسیعی دارد که جریان آن از جو زمین به خشکیها و اقیانوسها می رود و

...دانلود...
لینک کمکی