سیر تکاملی جغرافیا در بستر تاریخ

...دانلود...

سیر تکاملی جغرافیا در بستر تاریخ

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 7

فهرست کنفرانس

عنوان صفحه

1-بخش اول شرح مختصری از جغرافیای قدیم 1

2-ارتباط تاریخ و جغرافیا (ارتبطا تاریخی در جغرافیا) 1

3-جغرافیای جدید (مدرن) 2

4-مبحث فناوری اطلاعات وارتباطات (IT) و تحول جغرافیای مدرن شامل GIS,GPS 3

بخش اول: جغرافیای قدیم

کلمه جغرافیا از واژه ای یونانی است که به طور تحت اللفظی یعنی (توصیف توضیحزمین) زمانیکه انسان ها در رابطه با محیط طبیعی به پدیده های طبیعی و واقعیات طبیعی توجه کردند، جغرافیا به وجود آمد. جغرافیا علم زمین شناخته شده یعنی اولین کتاب جغرافیای در قدیم در یونان باستان به نام کتاب وصف زمین نوشته هکاتائوس می باشد که این امر نشان می دهد که در ابتدا جغرافیا را علم وصف زمین می دانستند و جغرافیا جنبه توصیفی داشته است یعنی پدیده های مختلف طبیعی را در قالب جغرافیایی توصیف می کردند و به روابط علمی مانند جغرافیای امروز توجه نداشتند.

دومارتون می گوید: هر علم هنگام برخورد، به مسأله پراکندگی یک پدیده، به جغرافیا نزدیک می شود.

...دانلود...
لینک کمکی