بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر

...دانلود...

بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 30

مقدمه

هیچ چیز نبود، جز دیکتاتوری وحشی، او که می خواست با سرنیزه، پرده از اندام عفاف براندازد. هر چند می دانست زنان این خاک، سپاهیان آموزش دیده در اصالت فاطمه اند و مردان را قامت غیرت فرونریخته است و تبر ابراهیم، هنوز هم سبز می درخشد، وطن را به سود خنده های نامتناهی شیطان فروخت و آزادی را در نماد مسلمانی هم محکوم کرد.

بانوی ایران، تا آن زمان پشت پرچین حجب و حیا، دامان پاک خود را گسترانیده بود تا گل های خوش آب و رنگی که سر به زانویش نهاده بودند، با لالایی هر قصه ی آسمانی بیارامند.

اما، چشم هایی که پشت حریر نقاب، اعتماد خود را از زاویه ی نورانی تری می نگریست، دانست که باید تحمیل عریانی را گریه کند و گیسوانی که در امنیت حریم حجاب، بافته های محبوبیت و لطافت بود، باید در کوچه بازار هر نگاه آلوده رها می شد.

و اینک زنان ایرانی که همواره از چشمه ی حیا آب می نوشیدند و چادر عفت بر سر می کردند باید در برابر تیرهای زهرآلود نگاه نامحرمان، بدون حجاب ظاهر شوند و چه سخت است تصور مرواریدی صدف !

دژخیم، پا در پوتین ابلهانه ترین تفکرات تجددگرایی، بر جاده های شرافت ایران زمین گام بر می داشت تا چشم های خودبین استعمار را به روی شرف خود ساخته ی ایرانی بدراند، تا لکه دار کند دامان عفت ایرانی را و به خاک بکشاند عصمت عفاف را.

اما تاریخ به یاد می آورد استقامت ایرانی را، ایستادگی غیرت را ! تاریخ می بالد به سرزمین زنان عفیف؛ زنانی که سیاهی چادرهایشان با خون عفتشان آمیخت و حجابشان حفظ ماند تا پیش دردانه ی رسول اکرم (ص) ، فاطمه ی زهرا (س) روسپید شوند.

ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است

ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.

در جامعه ای که زن را نه با معیارهای انسانی، بلکه با معیارهای زنانگی می سنجند، زن در حکم یک کالاست و با او مانند یک کالا رفتار می شود. شگفت است که هر گاه از پوشش و سادگی اسلامی به میان می آید، مخالفان که غالباً یا شیفتگان ناآگاه غربند، یا پادوهای مزدور سرمایه داری مصرفی، زبان به سخنسرایی می گشایند که شما می خواهید زن را از حضور فعال در جامعه محروم کنید و او در خانه محبوس سازید و شما شخصیت زن را جدی نگرفته و نیمی از جمعیت کشور را از صحنه ی کار اجتماعی بیرون رانده اید.

در پاسخ باید گفت اتفاقاً چون در تفکر اسلامی زن باید به عنوان یک انسان به صورتی بسیار جدی وارد اجتماع شود، لازم است دست از تجمل و خودنمایی بردارد.

لازمه ی اجتماعی بودن این است که فرد کمتر به خود بپردازد و خود را هم چون قطره ای در دریای جامعه غرق کند.

آری؛ حجاب در حقیقت طهارت باطنی و اقتدار معنوی زن است که در قالب لباس و چادری ساده تجلی می کند، تا از چشم هوس بازان و نامحرمان به دور باشد. همانگونه که گنج گران قیمت را در زیر خاک پنهان می کنند تا نصیب رهزنان نشود، زن نیز باید گنجینه ی نهاد خویش را در کمال سادگی ارائه دهد و طهارت و تقوای باطنی را که مایه ی باروری درخت خانواده است برای همسر و فرزندان خود در پوشش خاکی ساده یعنی حجاب حفظ نماید. حجاب زن اگر چه تأکید شریعت است اما در روان شناسی عام امروزی مورد توجه همه ی جوامع می باشد؛ یعنی همگان اعتراف دارند که حجاب برای سلامت هم مرد و هم زن ضروری است؛ به ویژه تنها راه برون رفت از ناامنی های اخلاقی و اجتماعی زنان را رویکردی دوباره به حجاب می دانند.

این جاست که وجود زنانی چون حضرت زهرا (س) و زینب کبری و حضرت مریم، در فرهنگ جوامع بشری، به عنوان الگوی پاکی طهارت، غیرت و شجاعت، حضوری دوباره می یابند.

...دانلود...
لینک کمکی